Transparentnost je pro módní průmysl výzvou i příležitostí

by Czech Republic 1 year ago
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone

Původní text Stefanie Maurice Transparency is Both the Challenge & Opportunity for the Fashion Industry přeložila Magdalena Zachová

Módní průmysl je neuvěřitelně složitý

Móda je globální síť. Nejprve je třeba vypěstovat bavlnu, utkat látku, obarvit ji a nakonec sešít daný kus oděvu. Každý krok je přitom dokončen různou skupinou lidí v různých oblastech a také v různých zemích. Některé značky mají na trhu najednou přes 500 000 různých produktů, přičemž s těmito značkami jsou spojeny tisíce továren a miliony pracovníku, kteří se na vytvoření jejich výrobků podílejí


fr_graf2

Je pozitivní, že módní průmysl je schopný podporovat zaměstnanost tolika lidí v oblastech, kde jsou omezené příležitosti získat práci. Nicméně je třeba zajistit ochranu živobytí těchto pracovníků, a to někdy i nad standard, který daná země poskytuje. Další výzvou je zabránit negativním dopadů na životní prostředí při získávání materiálů a jejich následného zpracovávání. Hodně značek investovalo značné prostředky k vyhodnocení těchto dopadů a také k jejich snížení, nicméně mnozí stále ještě zápasí s dosažením transparentnosti.

 

Proč je transparentnost dodavatelského řetězce výzvou?

Síla módních značek spočívá v tom, že poskytují spotřebitelům konečný produkt, který si spotřebitelé chtějí koupit – nejde tedy o samotné pěstování bavlny, těžbu cínu, barvení vlny a další fáze módní výroby. Proto jsou jejich dodavatelské řetězce zřízeny tak, že zadávají objednávku přímo těm továrnám, které vyrábí jejich finální produkt. Některé značky samy nakupují látky či jednotlivé komponenty, nicméně jsou až na konci neuvěřitelně složité sítě továren a pracovníků. K dosáhnutí transparentnosti se proto musí značky ohlédnout dozadu a zjistit, které továrny se podílely na výrobě součástí použitých k vytvoření jejich produktů.

Spolupracujeme se značkami na projektech směřujících k tomu, aby odhalili své dodavatele. Jde o stále trvající proces, přičemž je nutné sdělit tento záměr jejich dodavatelům. Zaměřujeme se na vytvoření důvěry. Značky by se proto neměly snažit „přeskočit“ své dodavatele, ale pokusit se poctivě zjistit, kým a jako bylo jejich oblečení vytvořeno. S těmito projekty jsme byli hodně úspěšní – našli jsme cesty, jak rychle snížit negativní dopady a propojit značky a pracovníky, kteří by jinak nebyli nikdy schopní říct svůj příběh (např. mongoloští pastevci) a také lépe porozumět dodavatelským řetězcům a rizikům s nimi spojenými. V některých případech jsme se však setkali s klamavým jednáním a s neochotou dodavatelů tyto informace sdílet. Značky, se kterými spolupracujeme, se pak musí sami rozhodnout. Někteří už dali najevo, že je pro ně nepřijatelné spolupracovat s dodavateli, kteří tyto informace nesdílí. Další se snaží s dodavatelským řetězcem sami pohnout. V obou případech je důležité, že transparentnost je nyní faktorem při zajišťování objednávek. Transparentnost se tak stala tématem nejen pro podporovatele udržitelnosti, ale také pro komerční týmy – jde o základnu pro další snížení negativních dopadů. Pokud značky nebudou znát své dodavatele, nebudou schopné podporovat zmenšení těchto vlivů v dodavatelském řetězci. V momentě, kdy byla „viditelnost“ dosažena, došlo ke snížení dopadů všeho druhu, a to nejen investováním do nových strojů, ale také jednoduše utěsněním hadic.

Přichází zásadní změna

Předpokládá se, že v roce 2050 dosáhne celosvětová populace 9 bilionů. Všichni budou přitom potřebovat i jiné věci než jen oblečení. Změna klimatu už začala působit na sklizeň materiálů jako je například bavlna a v následujících letech jsou očekávány další problémy s její dodávkou. Průmyslové znečištění také působí na životní prostředí – 43% řek v Číně není vhodných pro lidský kontakt (nikoli spotřebu, ale kontakt). Soutěžení o zdroje stále vzrůstá kvůli nízkým výnosům ze sklizní, soutěžení se týká ovšem i zdrojů, které bereme jako samozřejmost. Úroveň podzemní vody v Bangladéši klesá každý rok o několik metrů, k nalezení vody je tedy třeba vrtat stále hlouběji.

Mění se také zákony a mezinárodní směrnice po celém světě. Firmy budou mít plnou odpovědnost za dopady na společnost a na životní prostředí, které byly způsobené během celého dodavatelského řetězce. Pro některé značky to bude podnět, aby začali jednat. Ti, kteří se už zapojili do projektů směřujících k zjištění a podpoře dodavatelů, mají výhodu, protože jsou o krok napřed. Vedle dalších pozitivních dopadů jsou tak v lepší pozici a budou se moci lépe přizpůsobit dané legislativě. Jedna z klíčových high-street značek (tj. pro širokou veřejnost) nedávno sdělila, že její závazek využívat pro produkty Better Cotton Initiative (Iniciativa za lepší bavlnu) vytvořil prostor pro navázání důvěry s dodavateli, jejich hlubší poznání a také pro podporu v jejich výzvách.

Transparentnost jako příležitost

Musíme si být uvědomit, že k otevření celého globálního průmyslu nemůže dojít přes noc. Raději bychom měli oslavovat ty lídry, kteří se aktivně spolupracují se svými dodavatelskými řetězci a kteří sdílí se světem své příběhy a svá zjištění (pozitivní i negativní)..

Transparentnost bude nástrojem, jehož pomocí budou značky schopné určit svůj dodavatelský řetězec, spolupracovat se svými dodavateli a minimalizovat negativní dopady jejich produkce. Závazek udržitelností už dávno není jen aktem dobročinnosti, ale stává se zlomovou obchodní aktivitou.

Transparentnost změní celou situaci dodavatelských řetězců. Aby k tomu došlo, bude třeba podniknout efektivní kroky.

Stefanie Maurice, hlavní poradce, MADE-BY


Comments are closed here.