PROČ JE TRANSPARENTNOST DŮLEŽITÁ?

by Czech Republic 1 year ago
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone

Původní text Why Transparency Matters přeložila Tereza Navrátilová

Věříme, že transparentnost je prvním krokem k transformaci průmyslu. Začíná jednoduchou otázkou: Kdo vyrobil mé oblečení?

Věříme, že tato jednoduchá otázka vzbudí v lidech zájem přemýšlet zcela jinak nad tím, co nosí. Musíme vědět, že naše dotazy, hlasy a naše nákupní návyky mohou mít moc pomoci změnit věci k lepšímu. Čím více bude lidí ptajících se módních značek po odpovědi na otázku „Kdo vyrobil mé oblečení?“, tím větší možnosti bude mít Fashion Revolution tlačit průmysl k transparentnosti.

Situace dnes:
Mnoho značek ani neví, kdo jejich oblečení vyrábí, tak jak máme nakupovat informovaně?

Poslední Behind the Barcode report udává, že z 87 největších módních značek méně jak polovina veřejně uvádí své zdrojové země. Pouhých 16% zveřejnilo úplný seznam výroben, ve kterých bylo jejich oblečení ušito, a méně než pětina značek ví, odkud se vzali jejich zipy, knoflíky, nitě a látky1 .

První vydání našeho vlastního Fashion Transparency Index z dubna 2016 zjistilo, že ze 40 největších módních značek pouze jedna třetina veřejně sdílela informace o jejich dodavatelských řetězcích. Jako konzumenti si zasloužíme vědět, že to, co si kupujeme, nebylo vyrobeno vykořisťovatelským způsobem.

Stáhněte si naši ‘Fashion Transparency Index‘, publikovanou v dubnu 2016.
Download (v AJ)
Celý výzkum a metodologie zde

dostupnost-informaci

Sledování a dohledatelnost

Které značky poskytují informace o jejich přímých dodavatelích?

12 značek nesleduje ani nezveřejňuje informace o jejich dodavatelském řetězci

5 značek zveřejnilo informace o všech dodavatelích

24 značek tvrdí, že sice sleduje své dodavatele, ale tyto informace nezveřejňuje

Nedostatek transparentnosti stojí lidské životy. Pro společnosti je nemožné zajistit respektování lidských práv a ochranu životního prostředí, aniž by věděli, kde jsou jejich produkty vyráběny. Proto je transparentnost tak nezbytná.

Co pokládáme za transparentnost?

Transparentnost znamená, že společnosti ví, kdo vyrábí jejich oblečení a za jakých podmínek – pro začátek alespoň, kde je sešívané – a předává tyto informace směrem k veřejnosti, jejich steakholderům, zaměstnancům a lidem v jejich dodavatelském řetězci. Jde o zveřejňování obchodních praktik z farmy až na skládku.

“Nemůžeš zlepšit to, co nevidíš.”

Prvním krokem je vědět. Transparentnost vyžaduje více viditelnosti dovnitř podniků, procesů a společenství lidí, kteří vyrábí naše oblečení. Dalším krokem je chopit se iniciativy. Když známe zařízení, v nichž se naše oblečení vyrábí, když máme přístup do továrny, mlýnu a k seznamu dodávajících farem, pak může veřejnost pomoci tlačit průmysl k odpovědnosti za špatné praktiky a podporovat vhodné postupy.

Nicméně tento druh transparentnosti musíme po průmyslu požadovat. Musíme se ptát na otázky jako „Kdo vyrobil mé oblečení?“. Věříme, že toto je cesta, kterou se bude ubírat změna.

“Ignorace již není blahem – je to závazek.“

Být transparentní je těžké, víme to. Jako podnik se můžete transparentnosti bát, protože nechcete ohrozit svou konkurenceschopnost nebo protože to může odhalit takové problémy, jež nevíte jak vyřešit.

Žijeme ale v době, v níž osobní i korporátní tajemství mohou být odhalena pouhými pár řádky kódu či kliknutí myši. Proto je dnes pouhou otázkou času, kdy jsou fakta objevena. A proto je transparentnost otázkou reputace dané značky.

Již tu není prostor pro omluvy. Váš největší strach jako podniku by měl být ten, že se stane více tragédií jako v Rana Plaza a vy budete spoluviníky.

Transparentnost přináší příležitosti

Transparentnost je nejen o porozumění a zmírnění jakéhokoliv risku pro vaši společnost, zároveň může být dobrá i pro vaše podnikání. Vědět, kdo vyrábí vaše oblečení a kde, být v lepším spojení s vaším dodavatelským řetězcem, znamená, že dané problematice mnohem více rozumíte a děláte více informovaná rozhodnutí.

Být transparentním vytváří příležitost pro spolupráci mezi společnostmi, vládami, nevládními organizacemi, uniemi a veřejností společně pracovat na vytváření férovějšího, čistějšího a bezpečnějšího módního průmyslu.

Kdo vyrobil mé oblečení?

Pro odpověď na tuto otázku bude Fashion Revolution podněcovat občany ptát se značek, jejichž oblečení nosí na následující informace:

Detaily o dodavatelích

Seznam všech továren, kde jsou jejich produkty vyráběny, včetně jména a celé adresy. A jako první krok seznam dodavatelů, se kterými má přímý vztah (známých v podnikatelském žargonu jako ‘first tier’).

Případně i seznam všech dodavatelů zahrnutých ve výrobě jejich produktů, zahrnující sub-dodavatele a továrny, kde jsou materiály opatřeny povrchovou úpravou, ozdobené, potištěné, barvené, odkud jsou komponenty jako zipy a knoflíky a kde jsou pěstovány a zpracovány tkaniny (označovány na úrovni 2, 3, a 4 se kterými značky spolupracují povětšinou nepřímo – tzn. tier 2, 3, 4).

Také bychom rádi viděli společnosti zveřejňovat údaje o tom, kdy byla každá továrna naposledy zkontrolována na dodržování odpovídajících pracovních podmínek a environmentální praxe. Zvláště pak dále informace, kdo audit provedl a vůči jakým standardům byl měřen.

Společnosti by také pro každou firmu měli zveřejňovat :

 • Počet pracovníků;
 • registrované odbory;
 • výukové programy pro pracovníky, týkající se jejich práv a spokojenosti;
 • způsoby, jakými mohou pracovníci vyjádřit své obavy beze strachu či trestu (známé v průmyslu jako nezávislé mechanismy podávání stížností)
 • programy pro minimalizování ekologického dopadu.

Co se týče malých značek, mohly by dokonce s námi sdílet jméno, místo, fotku a příběh určité osoby, která vyrobila jejich produkt. A dovolit nám všem tak oslavit výrobce!

Jak firmy zajistí dodržování práv pracovníků

K povědomí o místě, pracovnících a podmínkách výroby našeho oblečení by navíc mohly společnosti sdílet také:

 • Strukturu podniku a podnikatelské aktivity;
 • jak jsou koncipovány jejich dodavatelské řetězce;
 • jejich předpisy ve spojení se sociální a environmentální politikou;
 • kodex chování dodavatelů;
 • kroky, které firma podniká pro dodržování lidských práv a ochraně přírodního prostředí (v průmyslové mluvě je toto známo jako due diligence);
 • efektivnost podniku v ujišťování se, že porušování práv ani znehodnocování přírodního prostředí není na místě, nebo dokonce lépe, když dokáží ukázat pozitivní dopad na komunitu a okolní prostředí a že se tento pozitivní dopad každým rokem zvětšuje;
 • vzdělávání, investice a motivace pro zaměstnance a dodavatele těchto společností ve spojení se sociální a environmentální problematikou.

Mnoho společností již tyto informace sdílejí skrze jejich reporty o udržitelnosti či CSR (sociální odpovědnost firem) a na jejich webových stránkách.

Chcete si přečíst více?

Stáhněte si naši Bílou knihu It’s time for a Fashion Revolution, publikovanou v prosinci 2015.

Download (AJ)
Také k dispozici ve Španělštině

Druhého prosince 2015 Fashion Revolution vydala White Paper on Transparency (Bílou knihu transparentnosti) v módním dodavatelském řetězci v Bruselu. Dokument upozorňuje na nutnost transparentnosti napříč módním průmyslem, od semínka k odpadu. Dává do kontextu závazky a filosofii organizace Fashion Revolution s tím, jak veřejnost, průmysl, zákonodárci a jiní mohou po celém světě společně pracovat na bezpečnější, čistější, férovější a hezčí budoucnosti módy.

I přes to, že jsou všechny zdroje k dispozici zdarma, laskavě vás prosíme o dar £3 za stažení. Darujte skrze tuto stránku: donations page.


Comments are closed here.