Linda Mai Phung

by Fashion Revolution Vietnam 3 years ago
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone

Các bạn có thể xem video dưới đây của xưởng may Linda tại thành phố Hồ Chí Minh và hợp tác xã Chieng chai ở miền Bắc, chính từ những nơi này nhãn hiệu thời trang đầy đạo đức Linda Mai Phung đã cho ra đời những sản phẩm của mình:

https://vimeo.com/74604086


Comments are closed here.