We Are
Fashion Revolution
Bulgaria

Любители на модата, ще поискат индустрията да се изчисти в Деня на модната революция, 24 април 2015

На 24 април 2015 Деня на модната революция ще поиска от световните модни марки да покажат, че са отговорни пред своите клиенти и пред хората, които работят за тях като има създадат сигурни условия на труд и справедливо заплащане.

На този ден преди две години се случи трагедията в Рана Плаза, текстилен завод в Бангладеш, който при срутването си погубва 1133 души, а 2500 са ранени. Завода произвежда дрехи за много познати марки, но до ден днешен жертвите и техните семейства не са получили компенсация.

На 24 април тази година хиляди заинтересовани активисти, клиенти и дизайнери от цял свят в 68 държави ще попитаме Кой направи дрехите ми? #койнаправидрехитеми? #‎whomademyclothes? Целта ни е да привлечем внимание към цялостната верига на стойността в модната индустрия от фермерите до работниците във фабриките, до достaвчиците и клиентите.

Всички участници в тази кампания на този ден ще ползват социалните медии, за да изпратят снимка на етикета си с въпрос към марката #койнаправидрехитеми? #‎whomademyclothes?

и ще споделят отговорите, които получат. Десетки хиляди се включиха миналата година, а тази се очаква да се включат още повече.

В България шивашката индустрия формира голяма част от износа, но тя е и най-ниско платената (210 евро максимално заплащане за 2013 г.). като средните заплати са равни или дори по-ниски от тези в Китай и Малайзия (175 и 196 евро съответно). Легално работещите в сектора у нас наброяват около 100, 000 души, а други 50,000 работят без трудови договори или са на граждански. Много от тях не получават социални или здравни осигуровки. Условията на труд в много от фабриките не отговарят на стандартите за сигурност. [*]

“Същевременно шивашката индустрия има възможност да създаде работни места и да помогне за справянето с бедността в райони, в които това е единствения поминък” казва Ива Александрова координтора на кампанията за България.

 

Кампанията ще обърне внимание и на български дизайнери и марки, които вече показват пътя към една красива и устойчива мода. Чрез внимателния подбор и процес на работа, те вече съдават по-добро бъдеще.

 

Присъединете се към нас като пращате на 24 април и вие снимка на дрехата си с въпроса към марката Кой направи дрехите ми #‎whomademyclothes?

 

[*] Данните са от изледване на Кампания за чисти дрехи за условията на труд в шивашката индустрия в Източна Европа правено през 2013г.: http://www.cleanclothes.org/resources/publications/stitched-up-1/view

 

Fashion lovers will demand that the industry cleans up its act on Fashion Revolution Day, 24 April 2015

On 24 April, Fashion Revolution Day will demand global fashion brands show their responsibility to their customers and the people that work for them by creating safe working conditions and fair pay.

Two years ago on this day the Rana Plaza, a garment factory in Bangladesh, collapsed and killed 1133 people and injured 2500. The factory was producing clothes for many global brands but to this day the victims and their families have received no compensation from these companies.

On 24 April this year thousands of campaigners, activists, consumers and designers from 68 countries all over the world will ask #‎whomademyclothes? Our aim is to draw attention to the whole value chain in the fashion industry from the farmers, to the factory workers, to the suppliers and customers.

Everyone taking part in this campaign on this day will use social media to send a picture with their clothes inside out and ask the brand #‎whomademyclothes? and share the answers they receive. Tens of thousands took part last year and more are expected to join forces this 2015.

In Bulgaria, the garment industry forms a large part of the country’s exports but it is among the lowest paying industries (210 Euro maximum monthly salary for 2013). Average salaries in the industry are equal or even lower than these in China and Malaysia (where averages are 175 and 196 euro respectively). The number of people legally employed is around 100 000 with estimates of additional 50 000 being employed without regular contracts. The working conditions in many of the factories do not meet Bulgarian safety standards.[*]

“At the same time the garment industry has the capacity to create work and help address poverty in areas where this is the only available income” says Yva Alexander, the campaign co-ordinator for Bulgaria.

The campaign will also highlight Bulgarian designers and the brands that are already leading the way towards a more beautiful and sustainable fashion, and who through the careful selection and work processes are already creating a better future.

[*] Data taken from research on working conditions in the garment industry in Eastern Europe, done by the Clean Clothes Campaign in 2013: http://www.cleanclothes.org/resources/publications/stitched-up-1/view

 

If you want to contact us, please complete the form on our Contact Page

FashRev_BG

left to right: EUGENIO by Evgeni Petkov ; Nikolay Bozhilov : and Yana Dvoretska of YOD

Country Co-ordinator

Country Team

Latest Blogs from Bulgaria

view more