10 nejčastějších otázek a odpovědí o Fashion Transparency Indexu (Indexu transparentnosti módy)

by Czech Republic 1 year ago
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone

Původní text Carry Somers Fashion Transparency Index Top 10 FAQs přeložila Anna Libánská.

 

1 Co je Fashion Transparency Index?

Fashion Transparency Index – tedy Index transparentnosti módy – publikovala Fashion Revolution společně s magazínem Ethical Consumer. Index hodnotí společnosti dle stupně jejich transparentnosti, hodnocení probíhalo na základě dotazníků a veřejně dostupných informací o podmínkách dodavatelských řetězců jednotlivých společností. Fashion Transparency Index je nástrojem pro výzkum a komunikaci, nikoliv nástrojem kontrolním, mapuje 40 největších globálních módních společností.

 

2 Jaká metoda byla při vytváření indexu použita?

Index transparentnosti využívá metodu, jež se zaměřuje spíše na problém jako takový než na jeho jednotlivé detaily. Žebříček byl navržen tak, aby vám poskytl přibližnou představu o tom, kolik toho značky prozrazují o svých dodavatelských řetězcích, jakou politiku uplatňují a především jaké množství informací poskytují veřejnosti o svých produktech a každodenní praxi.

Index využívá hodnotící metodu, která na základě určitých referenčních kritérií porovnává veřejně dostupné informace jednotlivých společností se základním obecně akceptovaným standardem transparentnosti dodavatelského řetězce, a to v pěti klíčových oblastech – (Zde si můžete přečíst podrobný popis použité metody).

Magazín Ethical Consumer je na tomto poli vůdčím průzkumníkem a vytvářením podobných indexů se zabývá již 25 let. Ohledně metodologie použité v tomto výzkumu jsme se radili také s naším mezinárodním poradním výborem a klíčovými jednotlivci v módním průmyslu.

Všech 40 společností zahrnutých v indexu bylo pozváno, aby vyplnilo dotazník, jenž byl navržen tak, aby nám umožnil lépe porozumět jejich firemní politice, aktivitám a komunikaci. Celkem jsme obdrželi 10 odpovědí, dalších 30 společností bylo hodnoceno na základě informací dostupných na internetu a v jejich ročenkách.

Nekontrolujeme a neověřujeme žádné informace, které tyto společnosti uvádějí a ani to, zda jimi uváděné normy dodržují.

3 Co je myšleno termínem „transparentnost“?

Transparentnost znamená, že společnost ví, kdo vyrábí její produkty – počínaje těmi, kdo vypěstují bavlnu, přes ty, kteří barví látky a konče těmi, kteří je sešijí dohromady. Pokud společnost pracuje transparentně, znamená to zároveň otevřenost, komunikaci a zodpovědnost vůči celému dodavatelskému řetězci a také vůči veřejnosti.

4 Nebudou spotřebitelky a spotřebitelé považovat za zelené automaticky ty značky, které v indexu obdrží vysoké skóre?

Pro ujasnění, vysoké skóre u některých značek neznamená, že mají plně transparentní dodavatelský řetězec. Stále před sebou mají dlouhou cestu – a to co se týče práce s dodavateli napříč celým řetězcem, končícím u dodavatelů surových materiálů a také co se týče komunikace s veřejností ohledně jejich produktů a každodenní praxe.

 

5 Proč jste tohle všechno prověřovali?

Mnoho společností neví, kde se jejich oblečení vyrábí. Valná většina současných módních značek své výrobní závody nevlastní a je tudíž složité sledovat či kontrolovat pracovní podmínky napříč celým dodavatelským řetězcem. Značka si může sjednat celou objednávku u jednoho dodavatele, který ji následně rozdělí mezi subdodavatele do dalších závodů. Tento postup se stal v módní brandži obvyklým a představuje velkou výzvu jak pro samotné značky, tak pro lidi, kteří v dodavatelském řetězci pracují a kteří se v rámci celého procesu stali zcela neviditelnými. Nemůžeme bojovat proti vykořisťování, pokud ho nevidíme.

 

6 Na základě čeho jste vybírali značky zahrnuté do vašeho výzkumu?

Značky byly vybírány dle výše jejich ročního obratu zjistitelného na základě informací daných veřejně k dispozici. Vybírali jsme pouze globálně prodávající značky, které samy sebe definují čistě jako „módní“, do našeho výzkumu jsme tak nezařadili supermarkety ani značky zaměřené na více sektorů. Zároveň jsme chtěli vytvořit jakýsi průřez různých módních odvětví – high street, luxusní módy, doplňků a obuvi, pánské módy i denimu.

 

7 Proč jste do výzkumu zařadili pouze ty značky, jejichž roční obrat přesáhl 400 milionů liber?

Toto kritérium jsme zvolili proto, že právě značky, jejichž roční obrat přesahuje 400 liber, patří v celém módním průmyslu mezi ty největší. Zároveň také nejvíce ztrácí v důsledku nedostatečné transparentnosti a nejvíce získávají díky lepším postupům.

 

8 Jak pomůže Transparency Index značkám stát se transparentnějšími?

Doufáme, že Transparency Index inspiruje značky i maloobchody, aby publikovaly více informací o své politice, praktikách, produktech a lidech, kteří jejich oblečení vyrábí – zkrátka aby byly schopny samy sobě i veřejnosti zodpovědět otázku #whomademyclothes. Také doufáme, že se index stane jasným signálem pro značky, jejichž skóre patřilo k těm nejnižším, a pobídne je, aby se staly otevřenějšími a sdílnějšími ohledně svých praktik v rámci dodavatelského řetězce.

 

9 Jak pomůže Transparency Index zpřístupnit více informací spotřebitelům a spotřebitelkám?

V současné době nemá veřejnost dostatečné množství informací o tom, kde a jak je její oblečení vyráběno. Nakupující mají právo vědět, že svým nákupem nepodporují vykořisťování, porušování lidských práv a ničení životního prostředí. Neexistuje žádný způsob, jak přimět společnosti a vlády k zodpovědnosti, pokud nevidíme, co se odehrává za oponou. A to je přesně ten důvod, proč je transparentnost nezbytná.

 

10 Jak to pomůže lidem pracujícím v módních dodavatelských řetězcích?

Nedostatečná transparentnost stojí životy. Pokud společnosti neví, kde jsou jejich produkty vyráběny, kdo je vyrábí a za jakých podmínek to dělá, nemohou zaručit, že jsou respektována lidská práva a že při výrobě jejich produktů nedochází k ničení životního prostředí. Podporovat větší transparentnost znamená zlepšit životy těch, kteří se na výrobě podílejí.


Comments are closed here.